January 24, 2008

De Bond Tegen Het Vloeken (Maar eigenlijk tegen blasfemie)

Posted in atheism, christianity, Personal Ramblings, Sociology at 12:18 pm by Bram Janssen

vloek

Volgens de website van de “Bond tegen het vloeken” is dit de achterliggende gedachte van deze poster:

De Bond tegen het vloeken is deze week gestart met een nieuwe postercampagne. De campagne met de slogan ‘Als er een vloek valt, breekt er iets’ richt zich op het kwetsende karakter van vloeken.

Een vloek wordt vaak in een opwelling, onnadenkend geuit. Toch kan zo’n enkel woord mensen in de omgeving pijnlijk raken en meer teweeg brengen dan je je bewust bent. Doel van de campagne is mensen hierover aan het denken te zetten. De aanpak van vloeken begint bij bewustwording.

De slogan ‘Als er een vloek valt, breekt er iets’ wordt gevisualiseerd door een kapot gevallen wijnglas.
“Breekt er iets”? Volgens mij is vloeken juist een uitvloeisel van potentieel kwetsend gedrag. Als een man tegen zijn vriendin zegt: “Ik wil je niet meer zien- ga weg en laat me alleen,” is dit volgens mij toch even kwetsend als: “Rot op, slet.” Het kwetsende hier is het gedrag en de wens van de man, niet de woordkeus van de man.

En dan dit:
lindavloek

Dit staat op de website van de Bond, onomwonden:

Doel: Uit diep respect voor de Naam van God wil de Bond een eerbiedig en juist gebruik van Gods Naam in de samenleving bevorderen. We stellen echter niet alleen vloeken, maar ook schelden aan de kaak. De Bond zet zich in voor respectvol taalgebruik in de meest brede zin van het woord.

Vloeken gebeurt vaak onnadenkend. Vandaar die papegaai in het logo. De Bond streeft ernaar dat mensen zich meer bewust worden van wat ze zeggen en wat ze hiermee God en medemensen kunnen aandoen.

Motivatie:

De motivatie voor ons werk vinden we in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het Onze Vader, waarvan de eerste bede luidt: ‘Uw Naam worde geheiligd’. Liefde en hoogachting voor God zijn drijfveer voor ons werk. Maar we weten ons ook gesteund door opvattingen die breed gedragen worden in onze samenleving. Vrijwel iedereen vindt vloeken en schelden onbeschaafd.

 

Ik geloof niet in God. Ik geloof niet in “een” God en ook niet in aliens, engelen, telepatie of Sinterklaas. De Bond is echter een spreekorgaan voor Christelijk Nederland. Hun motieven zijn door-en-door Christelijk. Ze zeggen terecht dat iedereen vloeken en schelden onbeschaafd vindt, maar dat wil nog niet zeggen dat blasfemie onbeschaafd is. Er valt zelfs iets te zeggen voor blasfemie.

 

Christenen indoctrineren kinderen, ze discrimineren jegens vrouwen en homosexuelen en ze verkopen prietpraat. Dankzij de “verlichte” conclusies die ze trekken over normen en waarden zijn er op dit moment honderduizenden mensen een langzame dood aan het sterven door HIV, vooral in Afrika. Dankzij het Christendom hebben we duizend jaar “Dark Ages” gehad tussen nu en de laatste grote beschaving van de Romeinen. Voor Christenen is het belangrijker om kuis en nederig te zijn dan assertief en te werken aan je volle potentiaal.

 

Christenen proberen normen en waarden op te leggen gebruikmakend van een fundamenteel foute basis: een immens verouderd, bij elkaar geraapt en oneindig gereviseerd boek uit het stenen tijdperk- vol met tegenstrijdigheden, gruwelijkheden en klinkklare nonsens. Voor alle “wijze lessen” in de Bijbel staan er zeker twee maal zo veel “onwijze lessen” in.

 

Ben ik nu echt de enige die een godsgruwelijke hekel heeft aan De Bond? Ok, ik besef me helemaal dat het allemaal nogal onschuldig is, en dat de acties van de Bond nu niet bepaald verstrekkend zijn, maar ik vind het allemaal zo’n verspilling van geld en moeite.

 

Christenen verdienen geen speciale behandeling- ze verdienen respect en fatsoen net als iedereen dat verdiend. Ze hebben echter helemaal niet het recht om naar wij gepeupel te wijzen met een vermanende, patriarchische vinger over ons taalgebruik. Ze staan niet boven de rest, ze zijn deel van de rest en het wordt eens tijd dat ze zich daar naar gingen gedragen.

Advertisements

1 Comment »

  1. Andries said,

    Tut, tut, tut, dat soort taal wordt hier niet gebruikt. Tsss, zulke dingen zeggen wij niet.

    Mijn opvatting vloekt sowieso met hun opvattingen, en worden middels deze posters gepoogd tot zwijgen gebracht (o, ijdelheid der ijdelheden, want dat lukt hen toch niet). Volgens mij is dit ook de onderliggende bedoeling, of willen ze beweren dat je bijvoorbeeld ‘Godverdomme’ niet mag zeggen, maar wel dat onze lieve Heer überhaupt niet bestaat?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: