January 30, 2008

Arguments Against God #01: There Are Transitional Fossils

Posted in Archaeology, atheism, christianity, creationism, darwinism, evolution, Paleontology at 1:01 pm by Bram Janssen

“There are no transitional fossils”

“Darwin himself admitted there were no transitional fossils”

This is one of the main arguments an evolutionist gets from non-evolutionists. It’s always something like this: “If land animals evolved from fish, then where are the transitional forms- the fish with feet? Or where are the half-human apes?”

Of course Darwin was one of the first biological evolutionists living at a time when the field was yet newborn and he made mistakes because of that. But Darwin did not know about punctuated equilibrium. This was only “discovered” and developed in the 1970s:

“Evolution is characterized by geologically long periods of stability during which little speciation occurs, punctuated by short periods of rapid change, species undergoing most of their morphological changes shortly after breaking from their parent species.”

This was a major advance in evolutionary science that was spun by its opponents as being proof Darwinists were clinging to straws. Darwin himself thought of speciation as pretty much of a gradual process – like a child growing into an adult is gradual – but what 150 years of fossil-digging has shown us is that speciation is more like driving a car with a faulty gearbox. Darwin could not know this, nor could any of his contemporaries. What has happened here is called: “gaining knowledge about a subject through test and theory.” You cannot quote Darwin or his colleagues in the context of disproving transitional forms, much in the same way as not quoting Galileo Galilei on the nature of comets.

But what are the implications of punctuated equilibrium in the search for transitional fossils? Well, mainly: expect them to be hard to find. If life on earth evolved in (relatively) short spurts, chances are you will be finding a lot of fossils from the much, much longer periods of gradual evolution.

That is not to say there are no transitional forms found, museums are filled with them. In a broad sense every creature that has ever lived and every organism that is alive today is transitional species. But if you want fish with feet: here is one:

tiktaaliktiktaalik impression

This is tiktaalik, read up on it here and here. Here is an interview (video) with the co-discoverer of tiktaalik: “Neil Shubin.” (Note that he doesn’t like the term “missing link”)

Of course the anti-evolutionists follow suit with denying it’s transitional:

“However, the claim of a transition from water to land is no more than a dream, because the physiological gulfs between terrestrial animals and fish cannot be overcome by any of the fictitious mechanisms of the theory of evolution. The latest attempt to make Tiktaalik roseae fit this scenario, which is supported out of blind devotion to the theory of evolution and rests on no scientific evidence whatsoever, is based on preconceptions and intentional misinterpretation.”

I don’t have a mind to go debunk the entire article, suffice to say it shows a shocking lack of what is actually out there. The depth of ignorance is staggering.

Here’s an apeman:

australopithecus

To be precise: here is Australopithecus Anamensis

Here’s a dinosaur bird:

dinobird

All of these (and there are many, many more, musea filled with them) aren’t convincing to the anti-evolutionists. They might say the fossil isn’t transitional but either one or the other. They might also claim it’s a sick animal or human, deforming by say: “arthritis” (the first ever found Neanderthal Man had arthritis, which was spun by some as meaning: all Neanderthal specimens ever discovered were normal modern humans with arthritis. Which makes me wonder why my arthritic neighbor doesn’t look like a Neanderthal Man.)

In the end, what it boils down to is misinformation and ignorance. Groups and individuals claiming there are no transitional fossils always show a lack of knowledge of what has actually been discovered and how these discoveries were actually interpreted. To remedy this I can only recommend two things: teach every child from any cultural background evolutionary science and fact and – if it’s too late for that – read up on the scientists’ side of the issue.

Advertisements

January 24, 2008

De Bond Tegen Het Vloeken (Maar eigenlijk tegen blasfemie)

Posted in atheism, christianity, Personal Ramblings, Sociology at 12:18 pm by Bram Janssen

vloek

Volgens de website van de “Bond tegen het vloeken” is dit de achterliggende gedachte van deze poster:

De Bond tegen het vloeken is deze week gestart met een nieuwe postercampagne. De campagne met de slogan ‘Als er een vloek valt, breekt er iets’ richt zich op het kwetsende karakter van vloeken.

Een vloek wordt vaak in een opwelling, onnadenkend geuit. Toch kan zo’n enkel woord mensen in de omgeving pijnlijk raken en meer teweeg brengen dan je je bewust bent. Doel van de campagne is mensen hierover aan het denken te zetten. De aanpak van vloeken begint bij bewustwording.

De slogan ‘Als er een vloek valt, breekt er iets’ wordt gevisualiseerd door een kapot gevallen wijnglas.
“Breekt er iets”? Volgens mij is vloeken juist een uitvloeisel van potentieel kwetsend gedrag. Als een man tegen zijn vriendin zegt: “Ik wil je niet meer zien- ga weg en laat me alleen,” is dit volgens mij toch even kwetsend als: “Rot op, slet.” Het kwetsende hier is het gedrag en de wens van de man, niet de woordkeus van de man.

En dan dit:
lindavloek

Dit staat op de website van de Bond, onomwonden:

Doel: Uit diep respect voor de Naam van God wil de Bond een eerbiedig en juist gebruik van Gods Naam in de samenleving bevorderen. We stellen echter niet alleen vloeken, maar ook schelden aan de kaak. De Bond zet zich in voor respectvol taalgebruik in de meest brede zin van het woord.

Vloeken gebeurt vaak onnadenkend. Vandaar die papegaai in het logo. De Bond streeft ernaar dat mensen zich meer bewust worden van wat ze zeggen en wat ze hiermee God en medemensen kunnen aandoen.

Motivatie:

De motivatie voor ons werk vinden we in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het Onze Vader, waarvan de eerste bede luidt: ‘Uw Naam worde geheiligd’. Liefde en hoogachting voor God zijn drijfveer voor ons werk. Maar we weten ons ook gesteund door opvattingen die breed gedragen worden in onze samenleving. Vrijwel iedereen vindt vloeken en schelden onbeschaafd.

 

Ik geloof niet in God. Ik geloof niet in “een” God en ook niet in aliens, engelen, telepatie of Sinterklaas. De Bond is echter een spreekorgaan voor Christelijk Nederland. Hun motieven zijn door-en-door Christelijk. Ze zeggen terecht dat iedereen vloeken en schelden onbeschaafd vindt, maar dat wil nog niet zeggen dat blasfemie onbeschaafd is. Er valt zelfs iets te zeggen voor blasfemie.

 

Christenen indoctrineren kinderen, ze discrimineren jegens vrouwen en homosexuelen en ze verkopen prietpraat. Dankzij de “verlichte” conclusies die ze trekken over normen en waarden zijn er op dit moment honderduizenden mensen een langzame dood aan het sterven door HIV, vooral in Afrika. Dankzij het Christendom hebben we duizend jaar “Dark Ages” gehad tussen nu en de laatste grote beschaving van de Romeinen. Voor Christenen is het belangrijker om kuis en nederig te zijn dan assertief en te werken aan je volle potentiaal.

 

Christenen proberen normen en waarden op te leggen gebruikmakend van een fundamenteel foute basis: een immens verouderd, bij elkaar geraapt en oneindig gereviseerd boek uit het stenen tijdperk- vol met tegenstrijdigheden, gruwelijkheden en klinkklare nonsens. Voor alle “wijze lessen” in de Bijbel staan er zeker twee maal zo veel “onwijze lessen” in.

 

Ben ik nu echt de enige die een godsgruwelijke hekel heeft aan De Bond? Ok, ik besef me helemaal dat het allemaal nogal onschuldig is, en dat de acties van de Bond nu niet bepaald verstrekkend zijn, maar ik vind het allemaal zo’n verspilling van geld en moeite.

 

Christenen verdienen geen speciale behandeling- ze verdienen respect en fatsoen net als iedereen dat verdiend. Ze hebben echter helemaal niet het recht om naar wij gepeupel te wijzen met een vermanende, patriarchische vinger over ons taalgebruik. Ze staan niet boven de rest, ze zijn deel van de rest en het wordt eens tijd dat ze zich daar naar gingen gedragen.

January 23, 2008

The amazing Kinoki footpads!

Posted in Curioso, Personal Ramblings, scamming, Sociology at 12:15 pm by Bram Janssen

I can understand how this commercial seems convincing to someone who doesn’t know the first thing about the human body– but I bet that last you checked, toxins weren’t exiting your body through your feet. Unless you were talking about my smelly feet, which are highly toxic, especially at the end of a busy day. Wait… maybe this thing does work! In which case I might start thinking about developing some highly effective Kinoki armpit pads.

January 7, 2008

“God is punishing me for not believing in Him”

Posted in atheism, christianity, creationism, intelligent design, Sociology, World Wide Web at 9:03 pm by Bram Janssen

god punishes me for not believing in him

For a long while now, I’ve been a steady reader of PostSecret. It’s a well-known blog featuring postcards sent in by anonymous people- all of them sharing a personal message or “secret.” One returning message is people struggling with their belief in God. Or disbelief, such as the person who sent in the card above. This theme is a fairly common one on PS.

“I don’t believe in God & I believe he is punishing me for just that….”

Behold the terrible power of indoctrination. At first glance, the message of this card is almost laughable to both believers and atheists, but once you really start to think about it, the utter sadness of it becomes clear. This is a message filled with despair- a true believer whose faith is shaken and is left with… well, with what? Most religions try their very best at convincing their flock (their term, not mine) that there is no life without God. No real one at any rate– you will not have hope, love or morals. You’ll be damned to rot in Hell too, especially if you once believed. (I remember reading that there is always hope for those poor, lost souls who never came into contact with Christianity at all.)

However, in this day and age it’s becoming increasingly easier and affordable to become well-informed. Close-mindedness is under attack by the Internet (by people such as me) and elements of the mass media (unfortunately, however, large parts of the media still think small minds are right minds). Pretty soon, the inevitable will happen: the mind of a true believer will start to refuse to believe in God.

And so you might end up torn apart, with a heart that belongs to God and a mind that belongs to reason. No wonder religions force upon the masses that true faith is blind faith. There truly is no other way to believe. The only way the cardwriter’s split being can be healed is to allow himself to see that the notion of God almighty isn’t the only thing that’s awry- the doctrine that a life without God is a life wasted is equally false. There is beauty, love and above all: honesty and truth beyond God and dogma.